CREDIT

[DIRECTED BY]
KAZUHITO TAKAZAWA
(タカザワカズヒト写真映像事務所)

[CINEMATOGRAPHER | COLORIST | EDITOR | SCRIPT WRITER]
KAZUHITO TAKAZAWA
(タカザワカズヒト写真映像事務所)

[DRONE OPERATOR]
YŪICHIRO YAMAZAKI
(JOUER LTD.)

[COMPOSE & GUITAR]
MASANORI NARIKAWA

[PHOTOGRAPHER]
CHIKAKO TAKAZAWA

[PRODUCTION ASSISTANT]
NAOKI ITO
KENSHI NAKAMURA
TAKAHIRO KAWAHARA
SHINTARO MORIGUCHI

[TRANSLATION]
MADOKA YANAGISAWA
ISAO HOLMES
DARCIE ANDERSON

[PUBLIC RELATIONS]
FUMIKI YANAGISAWA
MADOKA YANAGISAWA

[TITLE DESIGN BY]
MIKIKO TAKANO

[THANKS]
KAZU SHIMAZAKI(ODAYAKA-YA)
HARU SHIMAZAKI(ODAYAKA-YA)

ERICA ENDO
EMI MURAKAMI
GRAHAM SEIP
HIROOMI MURAKAMI
HIROSHI TANZAWA
MIKAKO KASUHARI
MIWA MORISAWA
MIZUHO TAKEUCHI
MIZUKI ISHIZUKA
NIKKI TSUKAMOTO
OSAMU SHIMIZU
TADASHI TAKAHASHI
TAKASHI ISHIWATARI
TATSUYA SAGAWA
YUDAI MURAKAMI
YUKI SAGAWA
YUKIÉ AIDA
YUKIKO SAYAMA

[SPECIAL THANKS]
YUKIKO MATSUZAKI
TEAM GOEMON